RİSK ANALİZİ ÖRNEĞİ

Risk değerlendirmesi ile bir ortamdaki istenmeyen olayları, meydana gelme olasılıklarını, şiddetini ve beraberinde getirdiği sonuçları gözlemleyebiliriz. Risk değerlendirmesinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır, bunlardan tüm işletmelerde uygulanabilecek ve basit yöntem olarak görülen 5*5 Matris Yönteminin açıklaması ve örnek analiz tablosu ile ele alacağız.

5×5 Matris Yöntemi

  

R  = İ X Ş                Formülü kullanılarak,

 

R= Risk,İ= İhtimal,   Ş= Şiddet (Zararın Derecesi)           

 

Sonuçların değerlendirilmesi için aşağıdaki matris oluşturulur.

 

 

 

 

 

 

DERECE / ŞİDDET

İHTİMAL

ÇOK HAFİF

1

HAFİF

2

ORTA

3

CİDDİ

4

ÇOK CİDDİ

5

ÇOK KÜÇÜK

1

ANLAMSIZ

1

DÜŞÜK

2

DÜŞÜK

3

DÜŞÜK

4

DÜŞÜK

5

KÜÇÜK

2

DÜŞÜK

2

DÜŞÜK

4

DÜŞÜK

6

ORTA

8

ORTA

10

ORTA

3

DÜŞÜK

3

DÜŞÜK

6

ORTA

9

ORTA

12

YÜKSEK

15

YÜKSEK

4

DÜŞÜK

4

ORTA

8

ORTA

12

YÜKSEK

16

YÜKSEK

20

 

ÇOK YÜKSEK

5

DÜŞÜK

5

ORTA

10

YÜKSEK

15

YÜKSEK

20

KABUL EDİLEMEZ

25

 

 

Ciddiyet derecesi için derecelendirme basamakları:

 

1          Yaralanmasız basit kaza ya da olay.

2          İlkyardım gerektiren hafif yaralanma,

3          En az üç gün istirahat gerektiren yaralanma,

4          Majör yaralanma, uzuv kaybı,

5          Birden çok ölümlü ya da ölümlü olay,

 

 

Ortaya çıkma olasılığı/frekans için derecelendirme basamakları:

 

1          Yılda bir ( çok düşük ihtimal )

2          Üç ayda bir ( uzak ihtimal )

3          Ayda bir ( mümkün )

4          Haftada bir ( kuvvetle muhtemel )

5          Her gün (çok yüksek ihtimal)

 

 

Risk değerinin hesaplanması:

 

Risk = Zararın Ciddiyet Derecesi x Ortaya Çıkma İhtimali formülü ile hesaplanır.

 

Elde edilen değerler aşağıdaki gibi yorumlanmalı ve çıkan risk değerine göre belirtilen faaliyetler uygulanmalıdır.

 

 

RİSK SEVİYESİ

FAALİYETLER / ÖNLEMLER

Anlamsız  1

Önlem almaya ve kayıt tutmaya gerek yok.

Düşük risk

(tolere edilebilir)

2, 3, 4, 5, 6

Ek kontrol gerekmiyor.

Dikkat ek bir maliyet yükü getirmeyecek daha etkin çözümlere veya iyileştirmelere verilmeli.

Mevcut kontrollerin uygulanıp uygulanmadığının takibi gerekir. .

Orta dereceli

risk

8, 9, 10, 12

Riski azaltmak için çaba sarf edilmeli.

İncelemenin maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınıflandırılmalı.

Risk azaltma önlemleri belirlenmiş zaman periyotlarında uygulanmalıdır.

Ciddiyet derecesinin yüksek olduğu, orta dereceli risklerin bulunduğu yerler için daha ileri değerlendirmeler gerekli olabilir.

Yüksek dereceli

risk

15, 16, 20

Risk azaltılmadan çalışmaya başlanılmaz.

Risk kaynakları daha az riskli yöntemlerle değiştirilmelidir.

Bu riskle işin acil devam etmesi halinde acil önlem paketleri devreye sokulmalıdır.

Kabul edilemez

25

Risk tolere edilebilir düzeye getirilene kadar işe başlanmaz.

Sınırsız kaynaklar kullanılmasına rağmen riski azaltmak mümkün olmuyorsa iş yasaklanmalıdır.

Risk_Degerlendirme_Formu

 

Bir Cevap Yazın